עוצמת אור במעבר לפני (ימין) ואחרי

מחסן נייר וחיתולים חד פעמיים. השוואת תפוקת אור בין שני מעברים: צד ימין - אחרי שדרוג צד שמאל - לפני שדרוג