top of page

ספארו מציגה קו חדיש של גופי תאורה מבוססי LED.

גופי התאורה אשר תוכננו על-ידינו, מייצגים את הנצילות הגבוהה ביותר הקיימת בגופי תאורה כיום.

כל גופי התאורה ניתנים לשליטה ועמעום בשליטה על-ידי בקר חיצוני \ גלאי תנועה ואור ו\או על-ידי מערכת בקרת תאורה מרכזית ממוחשבת.

bottom of page