top of page

למה ספארו?

 

בכל אתר נדרשת תאורה בעלת מאפיינים ייחודיים.​

הדרישות משתנות בין אתר לאתר ובין צורכי השימוש השונים.

בתכנון של אתר חדש או חידוש של אתר קיים, חשוב:​

  • לבחור ספק שמהות פעילותו אינה שיווק של מוצר מסויים בלבד.

  • לבחור ספק שלו הניסיון, הידע והגמישות הנדרשים לצורך מתן הפתרון היעיל ביותר.​

  • להגדיר בפירוט המירבי את ביצועי מערכת נדרשים - תפוקות ועלות תפעולית.​

  • לקבל מהספק אחריות לביצועי המערכת.

  • לבחון עלויות הקמה ותפעול למערכת לאורך 5 שנים ולא רק את עלות הקמה של מערכת חדשה.​

  • לבחון אפשרויות לביצוע בשיטת B.O.T.

ספארו נותנת פתרונות אלו משלב התכנון, דרך ההקמה והבקרה ולווי הלקוח לאורך כל הפרוייקט, תוך שימת דגש על צרכי הלקוח והעובדים בשטח.

לחברה ידע נצבר בתכנון, התקנה, תחזוקה ובקרה של מאות אלפי יחידות תאורה ובמימון של עשרות פרוייקטים.

אולם ייצור - מכונה לייצור נייר קרטון

אולם ייצור - מכונה לייצור נייר קרטון

עוצמת אור במעבר לפני (ימין) ואחרי

עוצמת אור במעבר לפני (ימין) ואחרי

פרוייקט תאורה במחסן

פרוייקט תאורה במחסן

פרוייקט תאורה לרשת קמעונאית בישראל

פרוייקט תאורה לרשת קמעונאית בישראל

מפעל לייצור אלומיניום בישראל

מפעל לייצור אלומיניום בישראל

פרוייקט תאורה במפעל לייצור צמיגים

פרוייקט תאורה במפעל לייצור צמיגים

פרוייקט תאורה בשוויץ

פרוייקט תאורה בשוויץ

DSC00767.JPG

DSC00767.JPG

bottom of page