top of page

מערכת בקרה התאורה של ספארו

המעבר לתאורת LED, אפשר השגת התייעלות בצריכת החשמל של מערכות תאורה, בקלות יחסית.

כמעט כל פתרון LED אשר יותקן, יביא לחיסכון של עשרות אחוזים בצריכת החשמל, גם ביחס לגופי תאורת פלורסנט מהדור האחרון.

תכנון נכון, התאמת תשתיות, שימוש בגופי תאורה בעלי נצילות גבוהה ומערכות בקרה, מאפשרים את הכפלת החיסכון אותו ניתן להשיג.

מערכת בקרת התאורה של ספארו, מנהלת מזה מעל לעשר שנים, מאות אלפי גופי תאורה בישראל ובעולם.

האפשרות להתחבר לכל גוף תאורה של כל יצרן ובכל הספק, ולנהל את מערך התאורה הארגוני, באופן אוטומטי באמצעות מערכת מיחשוב מרכזית, מאפשר להביא את החיסכון המושג בכל פתרון LED של כל יצרן, אל המקסימום.

ניהול גופי תאורה בכל כמות ובכל הספק.

כתובת דיגיטלית לכל גוף תאורה - מאפשר סידור קבוצות של גופי תאורה.

חיבור לגלאים שונים - אור, נוכחות או כל סוג פיקוד אחר.

ניהול לפי זמן.

Mountain Lake
Mountain Lake

Describe your image.

press to zoom
Beach Huts
Beach Huts

Describe your image.

press to zoom
Ferris Wheel
Ferris Wheel

Describe your image.

press to zoom
Palm Trees
Palm Trees

Describe your image.

press to zoom
City Cycle
City Cycle

Describe your image.

press to zoom
Misty Slopes
Misty Slopes

Describe your image.

press to zoom
Fire Wood
Fire Wood

Describe your image.

press to zoom
Foggy Pier
Foggy Pier

Describe your image.

press to zoom
1/3
bottom of page