top of page

פרוייקט תאורה למשרדים

 

לספארו פתרונות תאורה מגוונים, מבוססים על  LED למשרדים.

ספארו אניה ספקית של חברה ספציפית ומכאן שלנו יש את מגוון האפשריות והגופים למתן פיתרון יעיל, חסכוני וחכם למשרדי החברה.

בתכנון התאורה במשרד נלקח בחשבון אופי הפעילות ועוצמת האור הדרושה, תאורת חוץ, אורך חיי הגוף ועלות האחזקה.

כל אלו באים לביטוי בגופים יעילים חסכוניים המקנים חיסכון בחשמל ותאורה שנעים לעבוד בה.

bottom of page